Přehled

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav jižní a centrální Asie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: tibetanistika – jazyk, dialekty tibetštiny, tibetské rituály
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Požadavky:

  • ukončené doktorské vzdělání,
  • předchozí pedagogická činnost,
  • publikace dokládající dobrou úroveň znalostí v oboru,
  • znalost angličtiny a literární i hovorové tibetštiny,
  • znalost práce s PC,
  • organizační a komunikační schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. října 2017
Termín přihlášky: 14. srpna 2017

Náležitosti přihlášky:

  • profesní životopis,
  • motivační dopis,
  • přehled vědecké a publikační činnosti,
  • úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání.

Způsoby přihlášení:

Zdroj: http://www.ff.cuni.cz/2017/07/vyberove-rizeni-ze-dne-12-7-2017-ustav-jizni-centralni-asie/