Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-73081/25-2017 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

  • 1 místo akademického pracovníka – odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na antickou literaturu
    na 50% pracovní úvazek na katedře latinského jazyka a kultury.

Požadavky:

  • magisterské VŠ vzdělání v oboru latinský jazyk a literatura,
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru klasická filologie,
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost,
  • odborná publikační činnost se zaměřením na antickou literaturu, zvláště na literaturu římskou,
  • výborné komunikační dovednosti,
  • samostatný, spolehlivý a zodpovědný přístup k práci,
  • morální a občanská bezúhonnost.

Pokračování na zdrojové stránce: http://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=967

Zdroj: http://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=967