Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-42144/25-2017 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

  • 1 místo akademického pracovníka – odborného asistenta s vědeckou hodností, případně odborného asistenta bez vědecké hodnosti se zaměřením na výuku diachronních disciplín (vývoj spisovné češtiny, historická gramatika, onomastika) na 50% pracovní úvazek na katedře českého jazyka

Požadavky:

  • magisterské VŠ vzdělání v oboru český jazyk a literatura, nebo bohemistika,
  • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru český jazyk, bohemistika, v případě probíhajícího doktorského studia je podmínkou jeho dokončení do 31. 1. 2019,
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost,
  • odborná publikační činnost, účast na vědeckých konferencích, zkušenost práce v grantových projektech,

Pokračování na stránce: http://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=930

Zdroj: http://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=930