Přehled

Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta pro výuku předmětu Geografické informační systémy v bezpečnostním inženýrství a Bezpečnostní informatika.
Zdroj: https://www.vsb.cz/info?reportId=34076&lang=cs