Přehled

MASARYKOVA UNIVERZITA
DĚKAN FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na místo

odborný asistent / odborná asistentka Katedry sociální politiky a sociální práce

Úvazek: 1
Nástup: od 1. 1. 2018 nebo dohodou
Přihlášky: do 7. 11. 2017

Jaká bude Vaše práce?

  • výuka na stupni bakalářském a magisterském;
  • vedení bakalářských a magisterských diplomových prací;
  • publikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti.

Profesní a osobnostní předpoklady:

  • Ph.D. v oboru sociální práce nebo oboru blízkém;
  • zaměření na výuku a výzkum v oblasti sociální práce;
  • relevantní publikační činnost v oboru;
  • schopnost přednášet v anglickém jazyce;
  • schopnost práce v týmu.

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/36447

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/36447