Přehled

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci
vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

ODBORNÉHO ASISTENTA NEBO ODBORNÉHO ASISTENTA S VĚDECKOU HODNOSTÍ NA KATEDRU FYZIKY

Charakteristika:

 • vzdělávací činnost – výuka v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních
 • řešení výzkumných experimentálních nebo teoretických úkolů v oblasti aplikované fyziky
 • sebevzdělávací a publikační aktivity

Požadované dovednosti:

 • dobré znalosti vefyzice nebo v příbuzných technických oborech
 • zájem o výzkumnou práci v aplikované fyzice
 • zájem o výuku fyziky
 • schopnost týmové práce

Požadované vzdělání a praxe:

 • vysokoškolské vzdělání nebo vědecká hodnost Ph.D. ve fyzice, didaktice fyziky nebo v příbuzném technickém oboru

Pracovní poměr:

 • 100% (nebo po dohodě 50% úvazek)
 • pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2020

Termín nástupu:

 • říjen 2017, příp. dle dohody

Mzdové zařazení:

 • mzdová třída A2 nebo A3 dle vnitřního mzdového předpisu a dosažené vědecké hodnosti

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické univerzity v Liberci, zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.

Nabízíme:

 • zajímavá, různorodá a zodpovědná práce
 • pružná pracovní doba
 • závodní stravování
 • 8 týdnů dovolené
 • univerzitní školka
 • možnost hlídání dětí
 • možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
 • příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
 • jazykové kurzy

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:
a) stručný životopis
b) stručná charakteristika dosavadní odborné činnosti
c) doklady o ukončeném vzdělání příp. doklady o odborné způsobilosti a členství v odborných společnostech, příp. hodnocení z předchozího pracoviště
d) seznam publikovaných odborných prací s případnými ohlasy

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů, v případě konání druhého kola, osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení.

Přihlášku do výběrového řízení včetně výše uvedených dokumentů doručte nejpozději dne 31. 8. 2017 e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Havlíková, Personální oddělení
e-mail: volnamista@tul.cz

Zdroj: http://www.tul.cz/document/4995