Přehled

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav moderních jazyků a literatur:

Odborný asistent na výuku odborných předmětů německé lingvistiky a praktických cvičení v německém jazyce

Požadavky:
  • akademicko-vědecký titul Ph.D. v oboru německé filologie
  • aktivní přístup k akademické práci
  • předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci
  • morální a občanská bezúhonnost
  • úvazek 1,0
  • nástup: od 9/2017

Kompletní text inzerátu najdete na oficiálních stránkách UTB: http://www.utb.cz/o-univerzite/vyberove-rizeni-na-obsazeni-mist-akademickych-pracovniku-pro-41

 

Zdroj: http://www.utb.cz/o-univerzite/vyberove-rizeni-na-obsazeni-mist-akademickych-pracovniku-pro-41