Přehled

Děkan

Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
vypisuje podle § 77 zák. č. 111/98 Sb.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení místa ODBORNÝ ASISTENT
pro výuku a výzkum
se zaměřením na biologické obory

na Katedře molekulární biologie a genetiky PřF JU v Českých Budějovicích

Požadavky:

  • titul Ph.D. v biologických či příbuzných oborech
  • vědecká práce založená na využívání odvozených mikroskopických technik, jako je konfokální mikroskopie
  • velmi dobrá znalost mikroskopických technologií
  • aktivní znalost angličtiny
  • morální bezúhonnost
  • předpoklady pro práci vysokoškolského pedagoga

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: http://www.prf.jcu.cz/data/files/8/81/104/3445vyberove-rizeni-vyuka-mikroskopie-odborny-asistent-2018.pdf

Zdroj: http://www.prf.jcu.cz/data/files/8/81/104/3445vyberove-rizeni-vyuka-mikroskopie-odborny-asistent-2018.pdf