Přehled

Děkan Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci vypisuje výběrové řízení na pozici:

ODBORNÝ ASISTENT/ASISTENT PRO FAKULTU ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Charakteristika:

 • náplň práce: vzdělávací činnost,
 • vědecko-výzkumná aktivita,
 • publikační činnost,
 • sebevzdělávací aktivity

Požadované vzdělání:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání, odbornost v oboru ošetřovatelství, zdravotnický záchranář

Pracovní poměr:

 • 100 % úvazek případně dle dohody
 • pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou

Termín nástupu:

 • 15. 9. 2017 případně dle dohody

Mzdové zařazení:

 • mzdová třída A2, popř. A1 dle vnitřního mzdového předpisu TUL

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické univerzity v Liberci, Zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.

Nabízíme:

 • zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
 • pružnou pracovní dobu
 • závodní stravování
 • 8 týdnů dovolené
 • možnost hlídání dětí
 • možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
 • příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
 • jazykové kurzy

K přihlášce do výběrového řízení označené: „ODBORNÝ ASISTENT“ musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:

a) stručný životopis
b) stručná charakteristika dosavadní odborné činnosti
c) doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
d) doklady o ukončeném vzdělání

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů, v případě konání druhého kola, osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení.

Přihlášku do výběrového řízení včetně výše uvedených dokumentů doručte nejpozději dne 28.8.2017 e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec 1

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Havlíková, Personální oddělení
e-mail: volnamista@tul.cz

Zdroj: http://www.tul.cz/document/5109