Přehled

Děkanka Fakulty stavební ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

  • pro katedru matematiky 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta. Požadavky: VŠ vzdělání, řádně ukončené doktorské studium (nebo ekvivalent) v matematickém oboru, vědecká činnost v matematice zahrnující mezinárodní spolupráci přednostně se zaměřením na nelineární analýzu, parciální diferenciální rovnice a jejich aplikace, soustavná publikační činnost v mezinárodně recenzovaných periodicích, praxe ve výuce v AJ.
  • pro katedru technických zařízení budov 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta pro výuku základních předmětů TZB v bakalářském a magisterském studiu. Požadavky: VŠ vzdělání a řádně ukončené doktorské studium (se zaměřením na TZB výhodou). Možnost částečného úvazku.
  • pro katedru konstrukcí pozemních staveb 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta se zaměřením na stavební fyziku, zejména denní osvětlení. Dále 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta se zaměřením na stavebně-energetickou koncepci budov. Požadavky: VŠ vzdělání a řádně ukončené doktorské studium v oboru. U obou pozic se předpokládá poloviční pracovní úvazek.
  • pro katedru architektury 2 místa docentek/docentů. Požadavky: habilitace v oboru Architektura a stavitelství. 2 místa odborných asistentek/odborných asistentů. Požadavky: VŠ vzdělání v oboru architektura a stavitelství nebo odpovídající architektonické vzdělání, započaté doktorské studium výhodou. Dále 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta pro výuku předmětů Dějiny architektury a Dějiny umění. Požadavky: VŠ vzdělání v oboru dějiny umění, řádně ukončené doktorské studium, započaté habilitační řízení výhodou, pedagogická praxe na VŠ minimálně 5 let.
  • pro katedru ocelových a dřevěných konstrukcí 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta pro výuku ocelových konstrukcí se zaměřením na nerezové konstrukce, 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta pro výuku ocelových konstrukcí se zaměřením na navrhování mostů, 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta na výuku dřevěných konstrukcí se zaměřením na požární bezpečnost a 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta na výuku dřevěných konstrukcí se zaměřením na modelování materiálu. Požadavky: VŠ vzdělání a zahájené či řádně ukončené doktorské studium a publikační činnost v daném zaměření. Možnost částečného úvazku. Nástup únor 2018.
  • pro katedru železničních staveb 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta pro výuku předmětů se zaměřením na hluk z kolejové dopravy. Požadavky: VŠ vzdělání, praktické znalosti z měření a vyhodnocování hluku v mimopracovním prostředí, zkušenosti s akreditovaným měřením hluku, základní znalost práce v predikčních hlukových softwarech a publikační činnost v daném zaměření. Nástup únor 2018. Dále 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta pro výuku předmětů se zaměřením na městskou kolejovou dopravu a železniční stavby. Požadavky: VŠ vzdělání, znalosti z oboru konstrukce a provozu tramvajových a železničních tratí, schopnost samostatných laboratorních a terénních měření v podmínkách kolejové dopravy, znalost práce v CAD softwarech a publikační činnost v daném zaměření. Možnost částečného úvazku. Dále 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta pro výuku předmětů se zaměřením na projektování kolejové dopravy s důrazem na železniční stavby. Požadavky: VŠ vzdělání, pedagogické schopnosti, projekční praxe v oblasti železničních staveb v délce minimálně 3 roky, základní znalost práce v CAD softwarech, aktivní znalost RailCAD výhodou, autorizace v oboru dopravní stavby výhodou, časová flexibilita. Možnost částečného úvazku. Nástup únor 2018.
  • pro katedru geomatiky 1 místo docentky/docenta. Požadavky: habilitace v oboru Geodézie a kartografie, specializace na RPAS, fotogrammetrii a DPZ.
    Nástup, pokud není uvedeno jinak, dohodou.

Kompletní informace k dispozici ve zdrojovém dokumentu: https://aktualne.cvut.cz/sites/aktualne/files/content/9481c0fe-d06f-43e3-949f-e355cb479166/cs/20171220-akademicti-pracovnici-fakulty-stavebni-cvut.pdf

Zdroj: https://aktualne.cvut.cz/sites/aktualne/files/content/9481c0fe-d06f-43e3-949f-e355cb479166/cs/20171220-akademicti-pracovnici-fakulty-stavebni-cvut.pdf