Přehled

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků:

1) pro Ústav výtvarné tvorby
odborného asistenta se zaměřením na výuku kreslení v předmětech Výtvarná tvorba I a II.

2) pro Ústav památkové péče
odborného asistenta ateliéru prof. Ing. arch. akad. arch. Václava Girsy s podílem na výuce dalších předmětů ústavu.

3) pro Ústav navrhování l
a) odborného asistenta ateliéru prof. Ing. arch. Jána Stempela
b) odborného asistenta ateliéru doc. Ing. arch. Miroslava Cikána.

Kompletní text inzerátu je k dispozici ve zdrojovém dokumentu: https://aktualne.cvut.cz/sites/aktualne/files/content/4b40cdb5-f181-48f0-a413-4f1b02fd86c9/cs/20171220-akademicti-pracovnici-fakulta-architektury-cvut.pdf

Zdroj: https://aktualne.cvut.cz/sites/aktualne/files/content/4b40cdb5-f181-48f0-a413-4f1b02fd86c9/cs/20171220-akademicti-pracovnici-fakulta-architektury-cvut.pdf