Přehled

Děkan
Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
vypisuje podle § 77 zák. č. 111/98 Sb.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na místo

lektora chemických předmětů

Jedná se zejména o předměty praktické výuky (laboratorní praktika) v oblasti anorganické, klasické analytické a organické chemie.

Součástí pracovní náplně jsou i administrativní povinnosti jako např. vedení záznamů o proškolení studentů o bezpečnosti práce v laboratoři, zajišťování údržby přístrojů, zajišťování správného uskladnění nebezpečných odpadů a jejich odvozu k likvidaci, kontrola stavu zásob chemikálií a laboratorních pomůcek a jejich objednání.

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: http://www.prf.jcu.cz/data/files/8/81/104/3311skmc224e17120111250.pdf

Zdroj: http://www.prf.jcu.cz/data/files/8/81/104/3311skmc224e17120111250.pdf