Přehled

Pro Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Hydrobiologický ústav a Výzkumnou infrastrukturu SoWa hledáme kolegu, který bude pracovat se zvukovými signály získanými z různých aktivních sonarů a echolotů, zejména z širokopásmových a vícefrekvenčních sonarů (např. Simrad EK 60 a EK 80). Tyto přístroje nabízejí unikátní možnosti pro pochopení fungování sladkovodních ekosystémů.

Hydrobiologický ústav (HBÚ, www.hbu.cas.cz) a Výzkumná infrastruktura SOWA (půda a voda) na Biologickém centru Akademie věd ČR v Českých Budějovicích provádí výzkum v různých sladkovodních ekosystémech s hlavním důrazem na nádrže a jezera. Laboratoře a týmy na HBÚ se zabývají všemi aspekty sladkovodních ekosystémů od chemie vody až po biochemii, bakterie, prvoky, řasy, zooplankton, ryby a jejich dravce. Zaměstnanci se budou účastnit multidisciplinárního výzkumu a budou povzbuzováni k tomu, aby rozvíjeli svůj vlastní špičkový výzkumný program založený na stávající výzkumné činnosti.

Bližší specifikace pracovní pozice

Hlavním úkolem bude analyzovat a zpracovat data ze signálů přijímaných z nejrůznějších objektů, vyvíjet modely a ověřovat je pomocí empirických dat z vodního prostředí. Rovněž může být zahrnuto zpracování signálů z akustické telemetrie. Příklady příslušných akustických aplikací lze nalézt na webové stránce „Fish Ecology Unit“ (http://www.fishecu.cz/). Jedná se o zajímavou a různorodou práci s velkým prostorem pro vlastní iniciativu. Žadatel bude součástí vysoce motivované skupiny spolupracující na zkoumání různých sladkovodních ekosystémů. Samozřejmostí je nabídka osobního rozvoje a profesního růstu, spolupráce se zahraničními kolegy apod.

Začátek pracovního poměru je stanoven na leden 2018 (eventuálně dle domluvy). Pracovní poměr bude uzavřen na dobu 12 měsíců s možností prodloužení na dalších 5 let na základě pracovních výsledků. Od zájemců, kteří budou chtít prodloužit smlouvu i po tomto období, se očekává, že alespoň část svého výzkumu zajistí prostřednictvím financování z vnějších zdrojů (projekty, granty). Nabízíme vysoce kompetitivní plat (25000 – 45000 Kč) dle zkušeností a dovedností kandidáta. Úspěšný kandidát bude vyzván, aby rozvíjel vlastní výzkumnou agendu slučitelnou s celkovými cíli projektu.

Požadovaná kvalifikace

  • Mgr. / Ph.D. (preferované) v příslušném oboru (hydroakustika, biologické vědy, matematika, zpracování signálu nebo inženýrství). Úspěšný kandidát bez doktorského titulu může získat titul v partnerské Jihočeské univerzitě.

Požadované zkušenosti

  • Předchozí zkušenosti s podvodní akustikou jsou výhodou

Technické znalosti a dovednosti

  • Porozumění akustice a zpracování signálů
  • Dobré kvantitativní dovednosti v oblasti statistiky a matematického modelování
  • Dobrá znalost alespoň jednoho programovacího jazyka, nejlépe Matlab nebo R
  • Výborná angličtina v písemné i mluvené formě
  • Platný řidičský průkaz skupiny B
  • Schopnost jak týmové práce, tak samostatné práce s vlastní iniciativou

Jak se přihlásit

Pokud Vás tato pracovní nabídka zaujala, zašlete níže uvedené dokumenty do 1. prosince 2017 prof. Janu Kubečkovi na emailovou adresu: kubecka@hbu.cas.cz.

Požadované dokumenty:
1) Motivační dopis popisující hlavní výzkumné zájmy
2) Životopis včetně úplného seznamu publikací
3) Kopie doktorského nebo magisterského diplomu
4) Kopie 1 – 2 relevantních publikací
5) Alespoň dva referenční kontaktní údaje

Dotazy jsou vítány na tel. č. 604/344 267.

Zdroj: http://www.bc.cas.cz/o-nas/uredni-deska/kariera/kariera-detail/3815-fyzik-akustik-odbornik-pres-analyzu-signalu/