Přehled

Děkanka Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

docenta/profesora ekonomie
pro obory ekonomie, ekonomické teorie
Úvazek 100 % na 3 – 5 let

Pokračování na zdrojové stránce inzerátu: https://www.ujep.cz/cs/jobs/akademicky-pracovnik-filozoficke-fakulte-ujep-usti-nad-labem

Zdroj: https://www.ujep.cz/cs/jobs/akademicky-pracovnik-filozoficke-fakulte-ujep-usti-nad-labem