Přehled

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav moderních jazyků a literatur:

Docent v oboru německá (případně obecná) lingvistika
Požadavky:
  • publikační činnost v posledních pěti letech
  • aktivní přístup k akademické práci
  • předpoklad pro další vědecko-výzkumnou práci
  • morální a občanská bezúhonnost
  • úvazek 1,0
  • nástup: dle dohody

Kompletní text inzerátu najdete na stránce UTB: http://www.utb.cz/o-univerzite/vyberove-rizeni-na-obsazeni-mist-akademickych-pracovniku-pro-41

Zdroj: http://www.utb.cz/o-univerzite/vyberove-rizeni-na-obsazeni-mist-akademickych-pracovniku-pro-41