Přehled

Děkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje pro Kliniku popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno a LF MU výběrové řízení na obsazení místa

asistent /odborný asistent

s kratší týdenní pracovní dobou

Požadavky:

  • VŠ vzdělání lékařského směru (obor všeobecné lékařství)
  • zahájené nebo ukončené doktorské studium (Ph.D.), případně atestace v oboru plastické chirurgie vítána
  • předpoklad samostatné pedagogické a vědecké práce včetně publikační aktivity
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • občanská a morální bezúhonnost

Předpokládaný nástup: dle dohody

Pokračování: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/35386

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/35386