Přehled

Děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici

asistent/asistentka nebo odborný asistent/asistentka  

na Katedru správní vědy a správního práva

na plný pracovní úvazek.

P o ž a d a v k y :

na pozici odborný asistent:

 • ukončené magisterské VŠ vzdělání na právnické fakultě, obor Právo,
 • vědecká hodnost CSc., Dr., Ph.D.,
 • zájem o obor správního práva ověřený konkrétními výsledky,
 • pedagogická praxe nejméně 3 roky na vysoké škole v ekvivalentu pracovního poměru na plný úvazek,
 • předpoklady pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost,
 • výborná znalost světového jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • publikační aktivita; předložení tří nejvýznamnějších vědeckých publikací; informace o citovanosti (citační index); výhodou impaktovaná periodika,
 • zkušenost s formulací a získávání grantových projektů v rámci českých (např. GAČR) či mezinárodních rámců (např. ERC, Marie Curie, Visegrádský fond) výhodou,
 • aktivní účast na českých a mezinárodních konferencích výhodou,
 • členství v oborově významných organizacích českých či zahraničních výhodou,
 • morální bezúhonnost.

na pozici asistent:

 • ukončené magisterské VŠ vzdělání na právnické fakultě, obor Právo,
 • pokročilé stádium doktorského studia v oboru správního práva nebo oboru příbuzného; bylo-li doktorské studium zahájeno před 1. 9. 2011 je podmínkou splnění předpokladu pro pozici asistenta podání přihlášky k obhajobě disertační práce (§ 47 odst. 4 zák. č. 111/1998 Sb.),
 • pedagogické předpoklady a praktické pedagogické zkušenosti,
 • průkazný zájem o obor správního práva,
 • předpoklady pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost,
 • výborná znalost světového jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • publikační aktivita, předložení tří nejvýznamnějších vědeckých publikací,  výhodou impaktovaná periodika,
 • aktivní účast na českých a mezinárodních konferencích výhodou,
 • členství v oborově významných organizacích českých či zahraničních výhodou,
 • morální bezúhonnost.

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.law.muni.cz/content/cs/ruzne/volna-mista/asistentasistentka-nebo-odborny-asistentasistentka-na-katedru-spravni-vedy-a-spravniho-prava-36466/

Zdroj: https://www.law.muni.cz/content/cs/ruzne/volna-mista/asistentasistentka-nebo-odborny-asistentasistentka-na-katedru-spravni-vedy-a-spravniho-prava-36466/