Přehled

Děkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro
Ústav zahradnické techniky – pracoviště Lednice

Asistent, úvazek 0,5 – pro výuku technicky orientovaných předmětů (aplikovaná fyzika, aplikovaná matematika, stavební prvky parků a zahrad, systémy CAD)

Požadavky: VŠ vzdělání, min. magisterské s technickým zaměřením, popř. předpoklad pro studium doktorského studijního programu, dobrá znalost práce s PC (MS Office, Adobe, AutoCAD, Internet)

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=33622;download=202617

Zdroj: http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=33622;download=202617