Přehled

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav elektroniky a měření pro výuku předmětů: Technické prostředky informatiky a automatizace, Instrumentace a měření, Forenzní vědy.

Předpoklad dalších dovedností a znalostí v těchto oblastech: zobrazování a analýza povrchů pomocí skenovací mikrovlnné mikroskopie.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru bezpečnostních technologií, systémů a managementu nebo v příbuzném oboru,
  • vědecko-pedagogická hodnost (prof., doc.), akademicko-vědecký titul (Ph.D., CSc.),
  • publikační činnost v oboru,
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
  • zájem o vzdělávání a profesní růst,
  • komunikativnost a schopnost týmové práce,
  • aktivní znalost anglického jazyka,
  • morální a občanská bezúhonnost.

Pokračování najdete na zdrojové stránce: http://www.utb.cz/o-univerzite/vyberove-rizeni-na-obsazeni-pozice-akademickeho-pracovnika-38

Zdroj: http://www.utb.cz/o-univerzite/vyberove-rizeni-na-obsazeni-pozice-akademickeho-pracovnika-38