Přehled

Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení
na obsazení následujících akademických pozic
s termínem podání přihlášek 31. března 2018

 

INFORMATICKÁ SEKCE

Odborný/á asistent/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů
U uchazečů se předpokládá expertíza alespoň v jedné z následujících oblastí:
– softwarové architektury, self-adaptace, modelování software
– IoT/CPS a cloud/edge-cloudová prostředí
– vyhodnocení a garance non-functional properties (výkon, latence, bezpečnost)
– statistické metody pro non-functional properties
– performance engineering
– formální metody pro softwarové inženýrství
– verifikace, testování a analýza software
– programovací jazyky.
Kvalifikační předpoklady: Ph.D. v oboru informatika, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru pokud možno v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody

Odborný/á asistent/ka na Katedře softwarového inženýrství v oboru informatika se zaměřením na big data a NoSQL databázové systémy.
Kvalifikační předpoklady: Ph.D. v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru pokud možno v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody

Lektor/ka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky v oboru informatika se zaměřením na umělou inteligenci a strojové učení.
Kvalifikační předpoklady: Ph.D. v relevantním oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody

Docent/ka na Katedře softwaru a výuky informatiky v oboru informatika se zaměřením na počítačové vidění
Kvalifikační předpoklady: habilitace v relevantním oboru.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody

Docent/ka v Ústavu formální a aplikované lingvistiky v oboru informatika se zaměřením na zpracování přirozeného jazyka.
Kvalifikační předpoklady: habilitace v relevantním oboru.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody

MATEMATICKÁ SEKCE

Odborný/á asistent/ka na Katedře algebry v oboru algebra se zaměřením na obecnou algebru nebo matematickou logiku.
Kvalifikační předpoklady: Ph.D. v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru pokud možno v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody.

SPOLEČNÉ INSTRUKCE K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Vlastnoručně podepsanou přihlášku a požadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>.

Požadované doklady jsou:
strukturovaný životopis,
doklady o vzdělání,
popis dosavadní praxe,
seznam publikační aktivity,
přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSci či jiných uznávaných databází).

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz> uchazeči zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy.

Zdroj: https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201802-prac.htm