Přehled

Děkan

Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice

výběrové řízení na:

 

Katedru dopravního managementu, marketingu a logistiky

Oddělení ekonomiky a managementu ve spojích

1 místo odborného asistenta

Katedru technologie a řízení dopravy

Oddělení technologie dopravy

1 místo odborného asistenta nebo asistenta

Katedru informatiky v dopravě

1 místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta na pozici vedoucího katedry

Oddělení aplikované matematiky

1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta

1 místo odborného asistenta

Katedru dopravních prostředků a diagnostiky

1 místo docenta (úvazek 0,25)

1 místo docenta

1 místo odborného asistenta

Katedru dopravního stavitelství

1 místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta na pozici vedoucího katedry

1 místo odborného asistenta

Katedru mechaniky, materiálů a části strojů

1 místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta na pozici vedoucího katedry

1 místo asistenta

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

1 místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta na pozici vedoucího výukového a výzkumného centra v dopravě

1 místo odborného asistenta

 

Termín nástupu: dle dohody

Pokračování na zdrojové stránce: https://dfjp.upce.cz/vyberove-rizeni-na-akademicke-pozice

 

Zdroj: https://dfjp.upce.cz/vyberove-rizeni-na-akademicke-pozice