Přehled

Děkan fakulty dopravní ČVUT v Praze, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, vypisuje výběrové řízení na obsazení místa pro:

  • Ústav soudního znalectví v dopravě
  • Ústav mechaniky a materiálů
  • Ústav dopravní telematiky
  • Ústav aplikované matematiky
  • Ústav letecké dopravy
  • Ústav dopravních systémů

Kompletní informace jsou k dispozici ve zdrojovém dokumentu: https://aktualne.cvut.cz/sites/aktualne/files/content/0d3b1a9a-3144-4aad-9beb-fb42ee64b7c4/cs/20171220-akademicti-pracovnici-fakulty-dopravni-cvut.pdf

Zdroj: https://aktualne.cvut.cz/sites/aktualne/files/content/0d3b1a9a-3144-4aad-9beb-fb42ee64b7c4/cs/20171220-akademicti-pracovnici-fakulty-dopravni-cvut.pdf