Máte zájem přidat témata dizertací do této kategorie? Napište, prosím, na info@martinvita.eu.

Přehled pracovišť:

Matematický ústav AV ČR

Geometry of Simplicial Finite Element Meshes  (proposed by Michal Křížek)

Description: Ph.D. topic description

This Ph.D. topic focuses on geometric aspects of simplicial finite element methods and aims at several open problems such as regularity of the bisection algorithm in higher dimensions, construction of nonobtuse simplicial meshes in an arbitrary tetrahedron, decomposition of an arbitrary simplex into path simplicies, face-to-face simplicial tiling of the four dimensional space and finding the sufficient and necessary geometric condition for the convergence of the finite element method. See the attached description for more information.

Aspects of gravity and electromagnetism in higher-dimensional spacetimes  (proposed by Marcello Ortaggio)

In recent years, there has been a significant increase in interest in the properties of gravity in more than four spacetime dimensions, motivated, e.g., by fundamental theories such as string theory, along with the idea of extra dimensions and braneworld models of TeV gravity. The study of higher-dimensional Lorentzian spaces is of interest also from a purely geometrical viewpoint.

Several higher-dimensional solutions of classical General Relativity have been known for some time, and various techniques to study exact solutions have been extended to an arbitrary number n of dimension. There are, however, general qualitatively new features when n>4. These concern, for example, the Goldberg-Sachs theorem, peeling properties of gravitational and electromagnetic fields, and the “uniqueness” of certain black holes solution within algebraically special spacetimes.

In relation to the above points, topics of interest for a PhD thesis include the asymptotic behaviour of the gravitational and electromagnetic field, and applications of classification schemes and general formalisms (such as Newman-Penrose, Geroch-Held-Penrose) to the study of exact solutions in higher dimensions.

Ústav termomechaniky AV ČR

Aktivní řízení proudových a teplotních polí pomocí syntetizovaných proudů

Školitel: doc. Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.
Typ práce: magisterská/diplomová doktorská
Vhodná vysoká škola: Vysoké školy technického zaměření
Doplňující informace: Školitel specialista doc. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.
Platnost nabídky: 31.12.2017

Interakce proudů se stěnami a výsledný transport tepla mají význam v řadě průmyslových aplikací, jako například chlazení součástek v elektronice nebo chlazení tepelně namáhaných lopatek plynových turbin. Aktivní řízení proudových polí je jednou z možností, jak zlepšit parametry v těchto aplikacích. Jednou z možností je použití syntetizovaných proudů, které jsou vytvářeny z periodických pulzací tekutiny. Cílem práce je experimentální vyšetřování nestacionárního proudového pole a výsledného tepelného toku na obtékané stěně.

Neizotermické vírové řady v kapalinách a plynech

Školitel: doc. Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.
Typ práce: magisterská/diplomová doktorská
Vhodná vysoká škola: Vysoké školy technického zaměření
Doplňující informace: Školitel specialista doc. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.
Platnost nabídky: 31.12.2017

Předmětem této práce je obtékání ohřívaného tělesa v režimu periodického úplavu. Jak známo, ohřev ve vzduchu má stabilizující vliv na úplav, tzn. snižuje frekvenci odtrhávání vírů, popř. může vírovou řadu zcela potlačit. Naopak ohřev ve vodě má účinek destabilizující, tj. zvyšuje frekvenci odtrhávání vírů nebo může způsobit vznik vírové řady. Ovšem jak ukazují výsledky z posledních let, pro zobecnění poznatků prozatím není dostatek údajů. Cílem práce je experimentální vyšetřování optickými metodami a termoanemometrickým měřením.